สินค้า

ชื่อสินค้า : zSpace software Pack 1 (Newton's Park / Euclid's Shapes / Franklin's Lab / Curie's Elements)
ราคา : 0.00
รายละเอียด :

 

zSpace software Pack 1

  • zSpace Newton’s Park
  • zSpace Curie’s Elements
  • zSpace Euclid’s Shape
  • zSpace Franklin’s Lab

 

 

zSpace Newton’s Park                                                                            ประถมศึกษา / มัธยมศึกษา                                                                                                                                                                           ใบอนุญาตการใช้งาน 1 ปี 

สามารถช่วยให้เกิดประสบการณ์เรียนรู้ที่เกี่ยวกับกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน ผู้เรียนสามารถสร้างสมมุติฐาน เช่น การเปลี่ยนแปลงแรงโน้มถ่วง เลือกวัตถุที่มีน้ำหนักแตกต่างกัน  เพื่อสังเกตการเคลื่อนที่ เป็นต้น

 

zSpace Curie’s Elements                                                                                                          มัธยมศึกษา                                                                                                                                                                                                   ใบอนุญาตการใช้งาน 1 ปี 

ช่วยให้สร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้เกี่ยวกับตารางเคมี โดยสามารถให้เกิดการเรียนรู้ในการสร้างอะตอมได้เอง โดยการเพิ่ม โปรตอน, นิวตรอน, และอิเล็คตรอน เป็นต้น

 

zSpace Euclid’s Shape                                                                                                                            ประถมศึกษา / มัธยมศึกษา                                                                                                                                                                             ใบอนุญาตการใช้งาน 1 ปี
 
ช่วยเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ในการเรียนคณิตศาสตร์ จากการจัดเรียงรูปทรงเรขาคณิตที่หลากหลาย พร้อมกับการบวก ลบ คูณ หาร เป็นต้น

 

 

zSpace Franklin’s Lab                                                                                                            ประถมศึกษา / มัธยมศึกษา                                                                                                                                                                             ใบอนุญาตการใช้งาน 1 ปี

ช่วยเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้เกี่ยวกับสร้างวงจรไฟฟ้า การวางตำแหน่งสายไฟฟ้า แรงต้านทาน หลอดไฟ มอเตอร์ และยังสามารถเรียนรู้ในการค้นหาข้อผิดพลาดของการทำงานสำหรับชิ้นส่วนต่างๆได้

 

 

แกลเลอรี่