สินค้า

ชื่อสินค้า : Human Anatomy Atlas for zSpace
ราคา : 0.00
รายละเอียด :

 

Human Anatomy Atlas for zSpace AIO                มัธยมศึกษา / อุดมศึกษา                                                                                              ใบอนุญาตการใช้งาน 1 ปี

ช่วยสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับโครงสร้างร่างกายมนุษย์ ระบบอวัยวะ มีโครงสร้างทางกายวิภาค ให้ศึกษาสำหรับอวัยวะสำคัญใน      ร่างกาย ทั้งเพศหญิงและเพศชาย

 

                          

 

                                     

 

 

 

แกลเลอรี่