เทคโนโลยีภาพ 3 มิติเสมือนจริง
 
 
zSpace คือ เทคโนโลยีภาพ 3 มิติเสมือนจริง ที่ช่วยยกระดับการเรียนรู้ การสอน การฝึกอบรม ในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ศิลปศาสตร์ และอื่น ๆ
 
ด้วยเทคโนโลยีภาพ 3 มิติเสมือนจริง ของ zSpace จะช่วยให้ผู้ใช้งาน สามารถควบคุม ย่อขยาย วัตถุที่แสดงผ่านภาพ 3 มิติเสมือนจริง ได้แบบรอบทิศทาง 360 องศา
ไม่ว่าผู้ใช้งานเครื่อง zSpace จะเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา ผู้เรียน ผู้สอน ผู้วิจัย ผู้ฝึกอบรม ก็สามารถสัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีภาพ 3 มิติเสมือนจริง ซึ่งจะช่วยยกระดับการเรียนรู้ได้มากกว่าแค่การมองเห็น
 
 
 
zSpace เทคโนโลยีภาพ 3 มิติเสมือนจริง สำหรับการเรียน การสอน ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
  แอปพลิเคชันของ zSpace ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียน ผู้สอน มีความตื่นเต้นในการมีประสบการณ์การเรียน การสอน ผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย คือ ภาพ 3 มิติเสมือนจริง ช่วยยกระดับการมีความรู้ ความเข้าใจ ตามมาตรฐานที่สอดคล้องกับในหลากหลายเนื้อหาตามหลักสูตร และเทคโนโลโนยีภาพ 3 มิติเสมือนจริง สามารถช่วยส่งเสริมการสอนในเรื่องที่ซับซ้อน เข้าใจยาก ให้เป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายขึ้นได้ โดยมุ่งเน้นในการเรียน การสอน ที่เกี่ยวข้องกับสะเต็มศึกษา
 
 
     
 
 
 
 
zSpace เทคโนโลยีภาพ 3 มิติเสมือนจริง สำหรับวิศวกรรมศาสตร์ ด้านยานยนต์ ระดับอาชีวศึกษา หรือมหาวิทยาลัย
  ระบบการฝึกอบรมสำหรับวิศวกรรมยานยนต์ ผ่านเทคโนโลยีภาพ 3 มิติเสมือนจริง โดย GTAFE, Shenzhen China จะช่วยสร้างประสบการณ์พิเศษในการทำแบบฝึกหัดในขณะเดียวกันก็ช่วยเพิ่มความสนใจและประสิทธิภาพในการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับยานยนต์แอปพลิเคชันเหล่านี้ ช่วยเพิ่มโอกาสให้กับผู้เรียนฝึกฝนได้บ่อยครั้งยิ่งขึ้น พร้อมยังช่วยลดการใช้วัสดุสิ้นเปลือง ลดพื้นที่ในการฝึกอบรม และช่วยให้นักเรียนสามารถฝึกปฏิบัติได้ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย และช่วยส่งเสริมการสอนที่เกี่ยวกับวิศวกรรมศาสตร์ยานยนต์ที่ซับซ้อน ให้เข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้น
 
 
    
 
 
 
zSpace เทคโนโลยีภาพ 3 มิติเสมือนจริง สำหรับการแพทย์ การพยาบาล สุขศึกษา
แอปพลิเคชันทางการแพทย์และเทคโนโลยีภาพ 3 มิติเสมือนจริง ของ zSpace สำหรับการเรียน การสอน การฝึกอบรม ด้านการแพทย์ การพยาบาล สุขศึกษา ช่วยยกระดับให้ผู้เรียนรู้ สามารถตรวจสอบโครงสร้างของร่างกายเสมือนจริงที่มีการแสดงออกรูปแบบในทางกายวิภาค โครงกระดูก กล้ามเนื้อ ข้อต่อ ฯลฯ ที่ถูกต้อง เปลี่ยนเรื่องที่เข้าใจยาก ให้เป็นเรื่องที่เข้าใจง่าย
 
    
 
      
 
 
zSpace เทคโนโลยีภาพ 3 มิติเสมือนจริง สำหรับสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ ฝึกอบรม ในองค์กร
เทคโนโลยีภาพ 3 มิติเสมือนจริง ของ zSpace สามารถช่วยสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรได้เป็นอย่างดี
ด้วยทีมงานมืออาชีพ มีประสบการณ์ทำงานอย่างยาวนาน ในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นแบบบูรณาการของเรา จะช่วยสร้างโซลูชั่นในการเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยการบำรุงรักษา การทำงานของผลิตภัณฑ์ ฯลฯ สำหรับบุคลากร ทั้งภายใน และภายนอกขององค์กร ได้เป็นอย่างดี
 
    
zspace@worathan.co.th