ก้าวสู่ห้องเรียนอัจฉริยะไปกับ

วรธันย์ เทคโนโลยี

สนใจสินค้าเกี่ยวกับโซลูชันห้องเรียน  CLICK

        

ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่การศึกษาเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มากไปกว่านั้น การศึกษา ยังเป็นหนึ่งในสามเสาหลักของประชาคมอาเซียน ทำให้เทคโนโลยีสื่อการสอนและ "ห้องเรียนอัจฉริยะ" ไม่ใช่เรื่องไกลตัวการศึกษาไทยอีกต่อไป

วรธันย์ เทคโนโลยี ซึ่งเป็นผู้นำทางด้านโซลูชันห้องเรียนอัจฉริยะ ได้นำเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนารูปแบบห้องเรียนและการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ได้มากขึ้น ซึ่งเป็นห้องเรียนที่มีระบบการใช้สื่อการสอนที่ทันสมัย มีกล้องหลักในการจับภาพกิจกรรมการเรียนการสอนภาพรวม เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และมีกล้องรองที่ทำหน้าที่ให้การจับความเคลื่อนไหวของอาจารย์ผู้สอน ขณะเดียวกันระบบจะทำการรวบรวมภาพดังกล่าวเข้ากับเนื้อหาการเรียนการสอนทั้งที่มาจากอุปกรณ์เครื่องฉายภาพสามมิติ และ เนื้อหาจากบนอุปกรณ์สื่อการสอน อาทิเช่น คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ โทรศัพท์มือถือ หรือ แท็ปเล็ต โดยทั้งอาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนสามารถนำเสนอเนื้อหาได้แบบไร้สาย

ระบบห้องเรียนอัจฉริยะสามารถเชื่อมต่อห้องเรียนได้มากกว่า 1 ห้องเรียน ทั้งในรูปแบบการเรียนการสอนทางไกล ให้ผู้เรียนและผู้สอนซึ่งอยู่คนละสถานที่สามารถทำกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างเป็นธรรมชาติ สามารถแสดงความคิดเห็น ตอบโต้ และนำเสนอเนื้อหาในอุปกรณ์ส่วนตัวของตนให้ห้องเรียนอีกสถานที่เห็นได้ โดยระบบสามารถทำการบันทึกกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนสามารถค้นหาและทบทวนบทเรียนย้อนหลังได้ ขณะเดียวกันระบบก็สามารถถ่ายทอดสดกิจกรรมการเรียนการสอนไปนอกห้องเรียนได้ 

ด้วยประสบการณ์ที่มากมาย ทำให้เราสามารถสร้างสรรค์ไดอะแกรมห้องเรียนอัจฉริยะ ในรูปแบบที่หลากหลาย เหมาะกับห้องเรียน 4.0

นอกจากนั้นแล้ว ด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพของบริษัทฯ ยังสามารถช่วยออกแบบไดอะแกรมห้องเรียนอัจฉริยะให้องค์กรของคุณได้อย่างมืออาชีพและมีประสิทธิภาพ

ดาวน์โหลดไดอะแกรม CLICK

 

          

 

      ส่วนสำคัญของ “ห้องเรียนอัจฉริยะ” ที่ บริษัท วรธันย์ เทคโนโลยี จำกัด ให้ความสำคัญคือ การตอบโต้กันระหว่างผู้เรียนและครู ที่ไม่ใช่แค่การยกมือถาม - ตอบ การออกมาหน้าชั้นเพื่อแสดงคำตอบให้เพื่อนร่วมชั้นเห็น โปรแกรมสำหรับเชื่อมต่อระหว่างผู้เรียนและครูได้โดยตรงทำให้นักเรียนสามารถตอบคำถามจาก Tablet ของตัวเองแล้วส่งไปยังครู ซึ่งครูสามารถแสดงผลบนหน้าจอหลักให้ผู้เรียนสามารถเห็นได้พร้อมๆกันได้  ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวคือ Sphere2 และ Class send เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เชื่อมต่อ Visualizer ไปที่ computer และ Tablets  โดยใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ตเดียวกัน

 

                          

 

 Sphere2 ไม่ใช่เป็นแค่โปรแกรมที่ช่วยในการเชื่อมต่อและแสดงผลเท่านั้น ยังมีลูกเล่นที่หลากหลาย

Sphere2 สามารถบันทึกภาพที่รับจาก Visualizer ทั้งแบบ ทีละภาพ และ ต่อเนื่องโดยกำหนดระยะเวลาแบบอัตโนมัติได้ นอกจากนี้ยังสามารถแสดงภาพหน้าจอได้มากกว่า 1 Display ทั้งนี้ระหว่างการเรียนการสอนครูสามารถบันทึกการเรียนการสอนให้อยู่ในรูป Video เพื่อให้นักเรียนสามารถทบทวนบทเรียนย้อนหลังได้ อาจจะในรูปแบบของไฟล์ AVI. หรือจะ UPLOAD ขึ้นช่องทางต่างๆได้ อาทิเช่น Facebook, Google docs  หรือ YouTube เป็นต้น 

          ผลิตภัณฑ์โซลูชันห้องเรียน คือ หนึ่งตัวเลือกที่ช่วยยกระดับห้องเรียนของคุณ เป็นห้องเรียนอัจฉริยะได้ด้วยงบประมาณที่เหมาะสม

รับประกันคุณภาพด้วย บริษัท AVer Information Inc. ซึ่งเป็นที่ยอมรับของทั่วโลก