ก้าวสู่ห้องเรียนอัจฉริยะไปกับ

วรธันย์ เทคโนโลยี

สนใจสินค้าเกี่ยวกับโซลูชันห้องเรียน  sale@worathan.co.th

        

ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่การศึกษาเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มากไปกว่านั้น การศึกษา ยังเป็นหนึ่งในสามเสาหลักของประชาคมอาเซียน ทำให้เทคโนโลยีสื่อการสอนและ "ห้องเรียนอัจฉริยะ" ไม่ใช่เรื่องไกลตัวการศึกษาไทยอีกต่อไป

วรธันย์ เทคโนโลยี ในฐานะเป็นผู้นำทางอปุกรณ์ด้านโซลูชันห้องเรียนอัจฉริยะ ได้นำเทคโนโลยีที่หลากหลายมาช่วยพัฒนารูปแบบห้องเรียนให้มีลักษณะเป็นห้องเรียนดิจิตอล 4.0 เน้นหลักการใช้งานง่าย อุปกรณ์ที่มีคุณภาพ และ ฟังก์ชั่นการใช้งานตรงความต้องการของท่านให้มากที่สุด 

 

สิ่งที่ท่านจะได้รับเมื่อใช้บริการการออกแบบห้องเรียนจากเรา 

1.)  ท่านจะได้ห้องเรียนอัจฉริยะที่ตรงตามความต้องการของท่าน ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล และ คุ้มค่าการใช้งาน 

2.)  ระบบของเราออกแบบมาให้ความสำคัญกับองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นขณะทำกิจกรรมการเรียนการสอน การแสดงความคิดเห็น การระดมความคิด หรือคำถามของผู้เรียน สิ่งเหล่านั้นจะถูกบันทึกไว้เป็น Data อาจารย์สามารถทำไปพัฒนาต่อยอดในการเรียนการสอนต่อไปได้  ผู้เรียนมีช่องทางในการทบทวนบทเรียนย้อนหลังได้แบบ 100%

3.)  ผู้เรียนเกิดความสนุก และมีทักษะเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีติดตัวต่อไป มีทักษะในการนำเสนองานที่ไม่ได้ข้อจำกัด กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์
 
4.)   คุณครูสามารถบริหารจัดการเวลาได้ดีมากยิ่งขึ้น เรียนชดเชยน้อยลง และมีเวลาในการเรียนแบบภาคปฏิบัติมากขึ้น

 

รูปแบบ SMART CLASSROOM SOLUTION 

         เป็นห้องเรียนแบบการเรียนการสอนทางไกล โดยมีลักษณะการใช้งานคือ

1.)  มีห้องเรียนหลักที่มีอาจารย์ทำหน้าที่ในการเรียนการสอน ควบคุมเนื้อหาการเรียนการสอน โดยจะมีผู้เรียนที่อยู่อีกห้องเรียนสามารถเรียนพร้อมกันกับห้องหลัก โดยการเรียนจะสามารถถาม - ตอบ แสดงความคิดเห็น หรือ นำเสนอชิ้นงานได้เหมือนอยู่ห้องเดียวกัน 

2.)  สถาบันสามารถเชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมาให้ความรู้กับผู้เรียนได้ผ่านระบบการเรียนการสอนทางไกลให้เข้ามาสอนในห้องเรียน โดยที่ปลายทางมีแค่คอมพิวเตอร์พกพา แท็ปเล็ต หรือ โทรศัพท์มือถือก็สามารถทำได้ ทำให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานได้รับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญจริง อีกทั้งสถาบันก็ประหยัดงบประมาณ และ จัดสรรเวลาได้ง่ายมากยิ่งขึ้น 

3.)  ในการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย บางมหาวิทยาลัยประยุกต์ใช้เข้ากับการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา ระบบนี้จะทำให้นักศึกษาที่อยู่ในช่วงฝึกปฏิบัติงานสามารถรายงานผลจากสถานที่ฝึกจริงมายังห้องเรียนให้กับกลุ่มเพื่อนได้ 

จากภาพด้านบน เป็นระบบภายในห้องเรียนอัจฉริยะที่ออกแบบอย่างทันสมัย  รองระบบสัมผัสปลายนิ้วและปากกา โดยมีศูนย์กลางของระบบในการรวมภาพกิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องเรียน มีกล้องหลักในการจับภาพกิจกรรมการเรียนการสอนภาพรวม เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และมีกล้องรองที่ทำหน้าที่ให้การจับความเคลื่อนไหวของอาจารย์ผู้สอน โดยระบบจะทำการรวบรวมภาพดังกล่าวเข้ากับเนื้อหาการเรียนการสอนทั้งหมด ทั้งที่มาจากอุปกรณ์เครื่องฉายภาพสามมิติ และ เนื้อหาจากบนอุปกรณ์สื่อการสอน อาทิเช่น คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ โทรศัพท์มือถือ หรือ แท็ปเล็ต โดยทั้งอาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนสามารถนำเสนอเนื้อหาได้แบบไร้สายได้ 

นอกจากนี้ระบบยังรองรับให้ผู้เรียนและผู้สอนสามารถเขียนข้อความแสดงความคิดเห็น หรือ ร่วมกัน Discuss ในหัวข้อเดียวกัน ภาพเดียวกัน บน IPAD ในห้องเรียนได้

 

 

ดาวน์โหลดไดอะแกรม CLICK

 

          ผลิตภัณฑ์โซลูชันห้องเรียน คือ หนึ่งตัวเลือกที่ช่วยยกระดับห้องเรียนของคุณ เป็นห้องเรียนอัจฉริยะได้ด้วยงบประมาณที่เหมาะสม

รับประกันคุณภาพด้วย บริษัท AVer Information Inc. ซึ่งเป็นที่ยอมรับของทั่วโลก