ข่าว

สัมมนาในหัวข้อ AVer & AVerMedia New Products 2016 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559

สัมมนาในหัวข้อ AVer & AVerMedia New Products...

บริษัท วรธันย์ เทคโนโลยี จำกัด ร่วมกับ AVer Information Inc....

21ST Century Learning and Teaching

21ST Century Learning and Teaching

บริษัท วรธันย์ เทคโนโลยี จำกัด ได้มีโอกาสจัดอบรมหลักสูตร 21ST...

กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กประจำปี 2558 ณ มูลนิธิสร้างสรรค์เด็กบ้านครูหยุย รังสิตคลอง 3 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2558

กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กประจำปี 2558 ณ...

สังคมไทยในวันนี้ยังมีเด็กๆอีกมากมายที่ต้องเร่ร่อนอยู่นอกบ้าน...

EDUCA 2015 งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 8

EDUCA 2015...

บริษัท วรธันย์ เทคโนโลยี จำกัด...

สัมมนาในหัวข้อเรื่อง AVer New Excellent Products Update เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558

สัมมนาในหัวข้อเรื่อง AVer New Excellent...

บริษัท วรธันย์ เทคโนโลยี จำกัด ร่วมกับ AVer Information Inc....

สัมมนาในหัวข้อเรื่อง AVer Intelligent classroom solution เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558

สัมมนาในหัวข้อเรื่อง AVer Intelligent classroom...

บริษัท วรธันย์ เทคโนโลยี จำกัด ร่วมกับ AVer Information Inc....

The 2nd International Conference on Innovation in Education (ICIE 2015)

The 2nd International Conference on Innovation...

บริษัท วรธันย์ เทคโนโลยี จำกัด ร่วมกับ บริษัท นิวซีโน่ (ประเทศไทย)...

President, AVer Information Inc. Visit WORATHAN office.

President, AVer Information Inc. Visit WORATHAN...

Mr.Andy Hsi ประธานของ AVer Information Inc.เข้ามาเยี่ยม บริษัท...