ข่าว

EDUCA 2015 งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 8

EDUCA 2015...

บริษัท วรธันย์ เทคโนโลยี จำกัด...

สัมมนาในหัวข้อเรื่อง AVer New Excellent Products Update เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558

สัมมนาในหัวข้อเรื่อง AVer New Excellent...

บริษัท วรธันย์ เทคโนโลยี จำกัด ร่วมกับ AVer Information Inc....

สัมมนาในหัวข้อเรื่อง AVer Intelligent classroom solution เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558

สัมมนาในหัวข้อเรื่อง AVer Intelligent classroom...

บริษัท วรธันย์ เทคโนโลยี จำกัด ร่วมกับ AVer Information Inc....

The 2nd International Conference on Innovation in Education (ICIE 2015)

The 2nd International Conference on Innovation...

บริษัท วรธันย์ เทคโนโลยี จำกัด ร่วมกับ บริษัท นิวซีโน่ (ประเทศไทย)...

President, AVer Information Inc. Visit WORATHAN office.

President, AVer Information Inc. Visit WORATHAN...

Mr.Andy Hsi ประธานของ AVer Information Inc.เข้ามาเยี่ยม บริษัท...

AVerMedia Inhouse Training by Jeff Peng

AVerMedia Inhouse Training by Jeff Peng

Mr. Jeff Peng, Advanced Specialist จาก AVerMedia เข้ามาเยี่ยม...

AVer Smart Video Conferencing Beyond The Future

AVer Smart Video Conferencing Beyond The Future

ด้วยทาง บริษัท วรธันย์ เทคโนโลยี จากัด ร่วมกับ AVer Information...