ข่าว

Aver Information Inc. มอบ AVer VC520 ให้คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Aver Information Inc. มอบ AVer VC520...

Aver Information Inc. ประจำประเทศไทยโดย คุณกิตติศักดิ์   สวาสุ...

AVer Information Inc. มอบ cc30 ให้โรงเรียนปทุมวิไล

AVer Information Inc. มอบ cc30 ให้โรงเรียนปทุมวิไล

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 Aver Information Inc. โดย Alex Chen...

โครงการคูปองพัฒนาครู ปีงบประมาณ 2559

โครงการคูปองพัฒนาครู ปีงบประมาณ 2559

บริษัท วรธนย์ เทคโนโลยี จำกัด...

Business Marketing Expo 2016

Business Marketing Expo 2016

ในระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2559 บริษัท วรธันย์ เทคโนโลยี จำกัด...

Software Expo Asia 2016

Software Expo Asia 2016

บริษัท วรธันย์ เทคโนโลยี จำกัด ได้มีโอกาสร่วมออกบูธในงาน Software...

สัมมนาในหัวข้อ AVer & AVerMedia New Products 2016 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559

สัมมนาในหัวข้อ AVer & AVerMedia New Products...

บริษัท วรธันย์ เทคโนโลยี จำกัด ร่วมกับ AVer Information Inc....

21ST Century Learning and Teaching

21ST Century Learning and Teaching

บริษัท วรธันย์ เทคโนโลยี จำกัด ได้มีโอกาสจัดอบรมหลักสูตร 21ST...

กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กประจำปี 2558 ณ มูลนิธิสร้างสรรค์เด็กบ้านครูหยุย รังสิตคลอง 3 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2558

กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กประจำปี 2558 ณ...

สังคมไทยในวันนี้ยังมีเด็กๆอีกมากมายที่ต้องเร่ร่อนอยู่นอกบ้าน...