ข่าว

กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กประจำปี 2559 ณ มูลนิธิสร้างสรรค์เด็กบ้านครูหยุย รังสิตคลอง 3 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559

กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กประจำปี 2559 ณ...

สังคมไทยในวันนี้ยังมีเด็กๆอีกมากมายที่ต้องเร่ร่อนอยู่นอกบ้าน...

บริษัท วรธันย์ เทคโนโลยี จำกัด  ได้มอบอุปกรณ์ Classroom Camera AVer CC30 ให้โรงเรียนปากเกร็ด

บริษัท วรธันย์ เทคโนโลยี จำกัด ได้มอบอุปกรณ์...

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา บริษัท วรธันย์ เทคโนโลยี...

กิจกรรมแบ่งปันรอยยิ้ม ณ มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา

กิจกรรมแบ่งปันรอยยิ้ม ณ มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา

บริษัท วรธันย์ เทคโนโลยี จำกัด  นำโดยคุณสมชาย จันทร์ปวน...

SMARTTECH BITECH BANGNA

SMARTTECH BITECH BANGNA

ในระหว่างวันที่ 1- 3 กันยายน 2559 บริษัท วรธันย์ เทคโนโลยี จำกัด...

มอบ Video Conferencing ให้สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มอบ Video Conferencing...

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 บริษัท วรธันย์ เทคโนโลยี จำกัด โดย...

ปิดโครงการคูปองพัฒนาครู ประจำปีงบประมาณ 2559

ปิดโครงการคูปองพัฒนาครู ประจำปีงบประมาณ 2559

ในระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา บริษัท วรธันย์...

Aver Information Inc. มอบ AVer VC520 ให้คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Aver Information Inc. มอบ AVer VC520...

Aver Information Inc. ประจำประเทศไทยโดย คุณกิตติศักดิ์   สวาสุ...

AVer Information Inc. มอบ cc30 ให้โรงเรียนปทุมวิไล

AVer Information Inc. มอบ cc30 ให้โรงเรียนปทุมวิไล

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 Aver Information Inc. โดย Alex Chen...

โครงการคูปองพัฒนาครู ปีงบประมาณ 2559

โครงการคูปองพัฒนาครู ปีงบประมาณ 2559

บริษัท วรธนย์ เทคโนโลยี จำกัด...