ข่าว

สัมมนาในหัวข้อ Smart Classroom 4.0 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560

สัมมนาในหัวข้อ Smart Classroom 4.0 เมื่อวันที่...

บริษัท วรธันย์ เทคโนโลยี จำกัด ร่วมกับ AVer Information Inc....

Food Pack Asia 2017

Food Pack Asia 2017

ในระหว่างวันที่ 2-5 มีนาคม 2560 บริษัท วรธันย์ เทคโนโลยี จำกัด...

Make friend program

Make friend program

กิจกรรม Make friend program จัดขึ้นโดย AVer Information Inc....

กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กประจำปี 2559 ณ มูลนิธิสร้างสรรค์เด็กบ้านครูหยุย รังสิตคลอง 3 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559

กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กประจำปี 2559 ณ...

สังคมไทยในวันนี้ยังมีเด็กๆอีกมากมายที่ต้องเร่ร่อนอยู่นอกบ้าน...

บริษัท วรธันย์ เทคโนโลยี จำกัด  ได้มอบอุปกรณ์ Classroom Camera AVer CC30 ให้โรงเรียนปากเกร็ด

บริษัท วรธันย์ เทคโนโลยี จำกัด ได้มอบอุปกรณ์...

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา บริษัท วรธันย์ เทคโนโลยี...

กิจกรรมแบ่งปันรอยยิ้ม ณ มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา

กิจกรรมแบ่งปันรอยยิ้ม ณ มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา

บริษัท วรธันย์ เทคโนโลยี จำกัด  นำโดยคุณสมชาย จันทร์ปวน...

SMARTTECH BITECH BANGNA

SMARTTECH BITECH BANGNA

ในระหว่างวันที่ 1- 3 กันยายน 2559 บริษัท วรธันย์ เทคโนโลยี จำกัด...

มอบ Video Conferencing ให้สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มอบ Video Conferencing...

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 บริษัท วรธันย์ เทคโนโลยี จำกัด โดย...

ปิดโครงการคูปองพัฒนาครู ประจำปีงบประมาณ 2559

ปิดโครงการคูปองพัฒนาครู ประจำปีงบประมาณ 2559

ในระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา บริษัท วรธันย์...