ข่าว

วรธันย์ เทคโนโลยีและนิวซีโน่(ประเทศไทย) เข้าร่วมงานเภสัชศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2560 ที่คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วรธันย์ เทคโนโลยีและนิวซีโน่(ประเทศไทย)...

โครงการประชุมวิชาการ เภสัชศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2560...

Thailand's Education Technology Expo 2017 (EdTex 2017)

Thailand's Education Technology Expo 2017...

บริษัท วรธันย์ เทคโนโลยี จำกัด ร่วมกับ บริษัท นิวซีโน่ (ประเทศไทย)...

เครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7

เครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7

ในวันที่ 4 เมษายน 2560 บริษัท วรธันย์ เทคโนโลยี จำกัด...

สัมมนาในหัวข้อ Smart Meeting Room 4.0 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560

สัมมนาในหัวข้อ Smart Meeting Room 4.0...

บริษัท วรธันย์ เทคโนโลยี จำกัด ร่วมกับ AVer Information Inc....

สัมมนาในหัวข้อ Smart Classroom 4.0 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560

สัมมนาในหัวข้อ Smart Classroom 4.0 เมื่อวันที่...

บริษัท วรธันย์ เทคโนโลยี จำกัด ร่วมกับ AVer Information Inc....

Food Pack Asia 2017

Food Pack Asia 2017

ในระหว่างวันที่ 2-5 มีนาคม 2560 บริษัท วรธันย์ เทคโนโลยี จำกัด...

Make friend program

Make friend program

กิจกรรม Make friend program จัดขึ้นโดย AVer Information Inc....

กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กประจำปี 2559 ณ มูลนิธิสร้างสรรค์เด็กบ้านครูหยุย รังสิตคลอง 3 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559

กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กประจำปี 2559 ณ...

สังคมไทยในวันนี้ยังมีเด็กๆอีกมากมายที่ต้องเร่ร่อนอยู่นอกบ้าน...

บริษัท วรธันย์ เทคโนโลยี จำกัด  ได้มอบอุปกรณ์ Classroom Camera AVer CC30 ให้โรงเรียนปากเกร็ด

บริษัท วรธันย์ เทคโนโลยี จำกัด ได้มอบอุปกรณ์...

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา บริษัท วรธันย์ เทคโนโลยี...