ข่าว

WORATHAN Technology และ SNIT Consulting เข้าร่วมงาน WUNCA ครั้งที่ 35

WORATHAN Technology และ SNIT Consulting...

WORATHAN Technology และ SNIT Consulting เข้าร่วมงาน WUNCA ครั้งที่...

WORATHAN Technology ร่วมกับ Anthem Corporation จัดงานสัมมนา zSpace และ AVer : นวัตกรรมสำหรับห้องเรียน 4.0

WORATHAN Technology ร่วมกับ Anthem Corporation...

นวัตกรรมสำหรับห้องเรียน 4.0 WORATHAN Technology ร่วมกับ Anthem...

วรธันย์ เทคโนโลยีและนิวซีโน่(ประเทศไทย) เข้าร่วมงานเภสัชศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2560 ที่คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วรธันย์ เทคโนโลยีและนิวซีโน่(ประเทศไทย)...

โครงการประชุมวิชาการ เภสัชศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2560...

Thailand's Education Technology Expo 2017 (EdTex 2017)

Thailand's Education Technology Expo 2017...

บริษัท วรธันย์ เทคโนโลยี จำกัด ร่วมกับ บริษัท นิวซีโน่ (ประเทศไทย)...

เครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7

เครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7

ในวันที่ 4 เมษายน 2560 บริษัท วรธันย์ เทคโนโลยี จำกัด...

สัมมนาในหัวข้อ Smart Meeting Room 4.0 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560

สัมมนาในหัวข้อ Smart Meeting Room 4.0...

บริษัท วรธันย์ เทคโนโลยี จำกัด ร่วมกับ AVer Information Inc....

สัมมนาในหัวข้อ Smart Classroom 4.0 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560

สัมมนาในหัวข้อ Smart Classroom 4.0 เมื่อวันที่...

บริษัท วรธันย์ เทคโนโลยี จำกัด ร่วมกับ AVer Information Inc....

Food Pack Asia 2017

Food Pack Asia 2017

ในระหว่างวันที่ 2-5 มีนาคม 2560 บริษัท วรธันย์ เทคโนโลยี จำกัด...

Make friend program

Make friend program

กิจกรรม Make friend program จัดขึ้นโดย AVer Information Inc....