ข่าว

WORATHAN Technology เข้าร่วมงาน Moving Forward for Next Gen of Datacenter

WORATHAN Technology เข้าร่วมงาน Moving Forward...

WORATHAN Technology เข้าร่วมงาน Moving Forward for Next Gen of...

The 3rd International Summit Of China Vocational Education ที่เมืองเซินเจิ้น ประเทศจีน

The 3rd International Summit Of China...

WORATHAN Technology ได้เข้าร่วมงาน The 3rd International Summit Of...

AVer's VC520 ได้รับรางวัล INFOKOMPUTER Gold Award

AVer's VC520 ได้รับรางวัล INFOKOMPUTER Gold Award

AVer VC520 ให้คุณภาพวิดีโอและเสียงที่เหนือกว่า...

WORATHAN Technology และ SNIT Consulting เข้าร่วมงาน WUNCA ครั้งที่ 35

WORATHAN Technology และ SNIT Consulting...

WORATHAN Technology และ SNIT Consulting เข้าร่วมงาน WUNCA ครั้งที่...

WORATHAN Technology ร่วมกับ Anthem Corporation จัดงานสัมมนา zSpace และ AVer : นวัตกรรมสำหรับห้องเรียน 4.0

WORATHAN Technology ร่วมกับ Anthem Corporation...

นวัตกรรมสำหรับห้องเรียน 4.0 WORATHAN Technology ร่วมกับ Anthem...

วรธันย์ เทคโนโลยีและนิวซีโน่(ประเทศไทย) เข้าร่วมงานเภสัชศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2560 ที่คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วรธันย์ เทคโนโลยีและนิวซีโน่(ประเทศไทย)...

โครงการประชุมวิชาการ เภสัชศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2560...

Thailand's Education Technology Expo 2017 (EdTex 2017)

Thailand's Education Technology Expo 2017...

บริษัท วรธันย์ เทคโนโลยี จำกัด ร่วมกับ บริษัท นิวซีโน่ (ประเทศไทย)...

เครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7

เครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7

ในวันที่ 4 เมษายน 2560 บริษัท วรธันย์ เทคโนโลยี จำกัด...

สัมมนาในหัวข้อ Smart Meeting Room 4.0 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560

สัมมนาในหัวข้อ Smart Meeting Room 4.0...

บริษัท วรธันย์ เทคโนโลยี จำกัด ร่วมกับ AVer Information Inc....