ข่าว

โครงการอบรมการเรียนรู้ STEM EDUCATION by zSpace

โครงการอบรมการเรียนรู้ STEM EDUCATION by zSpace

เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา บริษัท วรธันย์ เทคโนโลยี จำกัด ร่วมกับ...

บริษัท วรธันย์ เทคโนโลยี จำกัด ส่งพนักงานบริษัทไปอบรมงานและเยี่ยมชมงานที่ประเทศไต้หวัน

บริษัท วรธันย์ เทคโนโลยี จำกัด...

บริษัท วรธันย์ เทคโนโลยี จำกัด...

Taiwan Smart Business Solutions for Thailand 4.0 Seminar 2018

Taiwan Smart Business Solutions for Thailand...

บริษัท วรธันย์ เทคโนโลยี จำกัด ได้รับเกียรติเป็นผู้แทนจัดงาน Taiwan...

EdTeX Thailand's Education Technology Expo 2018

EdTeX Thailand's Education Technology Expo 2018

เมื่อวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2561  บริษัท วรธันย์ เทคโนโลยี จำกัด...

AVer CAM340 ได้รับรางวัล reddot Award 2018

AVer CAM340 ได้รับรางวัล reddot Award 2018

Taipei, Taiwan – April 12th, 2018 –AVer Information is proud to...

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กับ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยเขตกาญจนบุรี

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง...

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง...

สื่อมวลชนเยี่ยมชมการใช้ zSpace ในการเรียนการสอนจริง

สื่อมวลชนเยี่ยมชมการใช้ zSpace...

บริษัท วรธันย์ เทคโนโลยี จำกัด ร่วมกับ บริษัท...

Korean Trip

Korean Trip

บริษัท วรธันย์ เทคโนโลยี จำกัด ได้จัดทริปไปทัวร์ประเทศเกาหลี...