ข่าว

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กับ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยเขตกาญจนบุรี

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง...

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง...

สื่อมวลชนเยี่ยมชมการใช้ zSpace ในการเรียนการสอนจริง

สื่อมวลชนเยี่ยมชมการใช้ zSpace...

บริษัท วรธันย์ เทคโนโลยี จำกัด ร่วมกับ บริษัท...

Korean Trip

Korean Trip

บริษัท วรธันย์ เทคโนโลยี จำกัด ได้จัดทริปไปทัวร์ประเทศเกาหลี...

THE 2nd ENTANEER FAIR 2018

THE 2nd ENTANEER FAIR 2018

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา บริษัท วรธันย์...

Hypernology 2018 Rev-up your business! by PAKCHA House

Hypernology 2018 Rev-up your business! by...

WORATHAN Technology เข้าร่วมงาน Hypernology 2018 Rev-up your...

Asia Digital Expo 2018: Digital Transformation

Asia Digital Expo 2018: Digital Transformation

บริษัท วรธันย์ เทคโนโลยี จำกัด ได้เข้าร่วมงาน Asia Digital Expo...

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ กระทรวงศึกษาธิการ

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ...

ในวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา บริษัท วรธันย์ เทคโนโลยี...

นำเสนอเทคโนโลยี zSpace ที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

นำเสนอเทคโนโลยี zSpace...

บริษัท วรธันย์ เทคโนโลยี จำกัด นำเสนอ เทคโนโลยี zSpace...