Worlddidac Asia 2017

Worlddidac Asia 2017

บริษัท วรธันย์ เทคโนโลยี จำกัด ได้เข้าร่วมงานแสดงอุปกรณ์ สื่อ และเทคโนโลยี สำหรับการศึกษาและการประชุมชั้นนำระดับโลก ในงาน Worlddidac Asia 2017 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในระหว่างวันที่ 10 – 12 ตุลาคม 2560

ภายในงาน มีผู้เข้าเยี่ยมบูธ AVer information Inc. เพื่อชมสื่อการเรียนรู้ อุปกรณ์และเทคโนโลยีต่าง ๆ  ที่ทางบริษัท AVer information Inc.ได้จัดแสดงขึ้น หลาย ๆ คนได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับสื่อการเรียนรู้ในแนวทางใหม่ ซึ่งในปัจจุบันอุปกรณ์ สื่อ และเทคโนโลยีต่างมีการพัฒนาและมีความก้าวหน้าไปอย่างมาก ทำให้การเรียนการสอนในปัจจุบันนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจอย่างตรงจุด ทั้งนี้ยังมีผู้สนใจและเข้าร่วมเยี่ยมชมบูธ AVer information Inc. ภายในงาน Worlddidac Asia 2017 อย่างมากมาย