WORATHAN Technology เข้าร่วมงาน Moving Forward for Next Gen of Datacenter

WORATHAN Technology เข้าร่วมงาน Moving Forward for Next Gen of Datacenter

WORATHAN Technology เข้าร่วมงาน Moving Forward for Next Gen of Datacenter 
วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมฮิลตันพัทยา 


เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม ที่ผ่านมา บริษัท วรธันย์ เทคโนโลยี จำกัด เข้าร่วมงานสัมมนา Moving Forward for Next Gen of Datacenter ณ โรงแรมฮิลตันพัทยา ภายในงานมีผู้เข้าร่วมจากวงการอุตสาหกรรมกว่า 100 ท่าน
โดยในงานนี้ นายสมชาย จันทร์ปวน กรรมการผู้จัดการบริษัท วรธันย์ เทคโนโลยี ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรในหัวข้อ AVer Conference for Smart Meeting 4.0

 

นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังได้มอบ CC30 Conference Camera มูลค่า 29,000 บาท(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%) เป็นรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนา ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก