WORATHAN Technology ร่วมกับ Anthem Corporation จัดงานสัมมนา zSpace และ AVer : นวัตกรรมสำหรับห้องเรียน 4.0

WORATHAN Technology ร่วมกับ Anthem Corporation จัดงานสัมมนา zSpace และ AVer : นวัตกรรมสำหรับห้องเรียน 4.0

 

นวัตกรรมสำหรับห้องเรียน 4.0

WORATHAN Technology ร่วมกับ Anthem Corporation

         เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม ที่ผ่านมา WORATHAN Technology และ Anthem Corporation ได้ร่วมกันจัดสัมมนา AVer และ zSpace : นวัตกรรมสำหรับห้องเรียน 4.0 ณ โรงแรมลานนา พาเลซ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีบุคคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

         ได้รับเกียรติจาก คุณสุริยา สุทธิอุดม กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอนเท็ม คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวเปิดสัมมนา และคุณกิตติศักดิ์ สวาสุ ผู้จัดการฝ่ายขาย AVer Information Inc. ประจำประเทศไทยกล่าวต้อนรับ ภายในการมีการจัดแสดงโชว์นวัตกรรมทางการศึกษาและผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยให้การศึกษาของไทย ก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการสาธิตการใช้งานอุปกรณ์และสินค้าใหม่ของ AVer นวัตกรรมสำหรับห้องเรียน 4.0 : Video Conferencing Model SVC, Tracking Camera model PTC500, Workshop zSpace นวัตกรรมสำหรับห้องเรียน 4.0 และมอบของรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา 

VC520 classroom camerazSpace เทคโนโลยีสำหรับห้องเรียน 4.0VC 520Tracking camera