WORATHAN Outing 2018

WORATHAN Outing 2018

บริษัท วรธันย์ เทคโนโลยี จำกัด ได้จัดโครงการ อิ่มใจ .. ที่ได้ทำดี ในหัวข้อ อาสาร่วมใจเก็บขยะบนชายหาด  เมื่อวันที่ 21-23 ตุลาคม 2561 ที่่ผ่านมา

นับเป็นปีแรกที่ทาง บริษัท วรธันย์ เทคโนโลยี จำกัด ได้จัดโครงการ "อิ่มใจ .. ที่ได้ทำดี" ในปีนี้ทางบริษัท วรธันย์ เทคโนโลยี จำกัด ได้อาอาสามร่วมใจเก็บขยะบนชายหาด ณ ชายหาดสวนสนประดิพัทธ์ อ.หัวหิน จ.ประจงบคีรีขันธ์ โดยใช้เวลาในการเก็บขยะบนชายหาดหัวหินราว ๆ 2 ชั่วโมง  ถือเป็นเรื่องราวดี ๆ และก้าวสำคัญอีกก้าว ที่ทางบริษัท วรธันย์ เทคโนโลยี จำกัด ได้อาสาร่วมใจทำสิ่งดี ๆ สู่สังคมไทย

 

ภาพบรรยากาศในกิจกรรม อาสาร่วมใจเก็บขยะบนชายหาดที่หัวหิน