Taiwan Trip 4 days 3 Nights visit Aver with WORATHAN Technology

Taiwan Trip 4 days 3 Nights visit Aver with WORATHAN Technology

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม  - 17 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัท วรธันย์ เทคโนโลยี จำกัด ได้จัดทริปไปทัวร์ประเทศไต้หวันและเยี่ยมชมบริษัท AVer Information Inc. ให้สำหรับตัวแทนที่ทำยอดขายสินค้า AVer  ได้ตามเป้าที่กำหนดไว้ในปี 2561

บริษัท วรธันย์ เทคโนโลยี จำกัดและทีมงาน ได้เชิญตัวแทนจำหน่ายที่ทำยอดขายสินค้า AVer ได้ตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยมีผู้ร่วมทริปทั้งสิ้นกว่า 30 คน เป็นตัวแทนจากบริษัทต่าง ๆ

ทริปนี้นำโดยคุณ สมชาย จันทร์ปวน กรรมการผู้จัดการบริษัท วรธันย์ เทคโนโลยี จำกัด ได้นำพาบรรยากาศให้เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความสุขสนาน มีกิจกรรมต่าง ๆ มากมายตลอดทริป อาทิ เช่น เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์, เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ๆ ต่าง ๆ โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังอย่างเช่น ตึก 101 และอีกหลากหลายสถานที่ ที่มีชื่อเสียงของประเทศไต้หวัน

โดยไฮไลท์ประจำทริปนี้ บริษัท วธันย์ เทคโนโลยี จำกัด ได้พาตัวแทนจำหน่ายสินค้า AVer  จากประเทศไทยเข้าเยี่ยมชมบริษัท  AVer Information Inc. ร่วมไปถึงโรงงานผลิตอีกด้วย ซึ่งสร้างความประทับใจและความเชื่อมั่นในผลิตภัฑณ์ของ AVer  ให้กับตัวแทนจำหน่ายอย่างมาก

 

ภาพบรรยากาศ Taiwan Trip 4 days 3 Nights visit Aver with WORATHAN Technology