โครงการอบรมการเรียนรู้ STEM EDUCATION by zSpace

โครงการอบรมการเรียนรู้ STEM EDUCATION by zSpace

เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา บริษัท วรธันย์ เทคโนโลยี จำกัด ร่วมกับ บริษัท แบนด์เวิลด์ ห้าเเปดเก้า กรุ๊ป ได้จัดโครงการโครงการอบรมการเรียนรู้ STEM EDUCATION ด้วยสื่อ zSpace ทั้งหมด 3 ครั้งโดยรับความสนใจจากคณะครู อาจาร์ยจากทั่วประเทศกว่า 200 ท่าน

 

บริษัท วรธันย์ เทคโนโลยี จำกัด ร่วมกับบริษัท แบนด์เวิลด์ ห้าเเปดเก้า กรุ๊ป ได้จัดโครงการอบรมการเรียนรู้ STEM EDUCATION ด้วยสื่อ zSpace ตลอดเดือนสิงหาคมจำนวนทั้งหมด 3 ครั้ง 

ครั้งที่ 1 วันที่ 4 สิงหาคม 2561 ที่โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม

ครั้งที่ 2 วันที่ 11 สิงหาคม 2561 ที่โรงเรียนสวนกุหลาบโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ครั้งที่ 3 วันที่ 25 สิงหาคม 2561 ที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

ในงานแต่ละครั้งได้รับความสนใจจากคณะครู อาจาร์ยจากทั่วประเทศมาเข้าร่วมโครงการกว่า 90 คน 

 

ภาพบรรยากาศภายใน  โครงการโครงการอบรมการเรียนรู้ STEM EDUCATION ด้วยสื่อ zSpace