มอบเงินบริจาคให้กับโรงเรียนมีชัยพัฒนา

มอบเงินบริจาคให้กับโรงเรียนมีชัยพัฒนา

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561  นายสมชาย จันทร์ปวน กรรมการผู้จัดการ บริษัท วรธันย์ เทคโนโลยี จำกัด ได้มอบเงินจำนวน 180,000 บาท มอบให้กับโรงเรียนมีชัยพัฒนา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการศึกษา ของโรงเรียนมีชัยพัฒนา โดยมี คุณมีชัย วีระไวทยะ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนมีชัยพัฒนาเป็นผู้รับมอบในครั้งนี