มอบประกาศนียบัตรให้คุณครูและนักเรียนโรงเรียนมีชัยพัฒนา

มอบประกาศนียบัตรให้คุณครูและนักเรียนโรงเรียนมีชัยพัฒนา

บริษัท วรธันย์ เทคโนโลยี จำกัด มีความยินดีอย่างยิ่งที่จะมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมการใช้ zSpace ขั้นเบื้องต้นที่ โรงเรียนมีชัยพัฒนา

วันที่ 9 มีนาคม 2561 บริษัท วรธันย์ เทคโนโลยี นำโดยคุณสมชาย จันทร์ปวนและทีมงานไปที่โรงเรียนมีชัยพัฒนา เพื่อมอบประกาศนียบัตร zSpace ขั้นเบื้องต้น ให้กับคุณครูและนักเรียนที่ผ่านการอบรมการใช้ zSpace ขั้นเบื้องต้น โดยมีคุณครูและนักเรียนที่ผ่านการอบรมการใช้ zSpace ทั้งหมดจำนวน 26 คน 

ซึ่งถือว่าเป็นคุณครูและนักเรียนรุ่นแรกของประเทศไทยที่ผ่านการอบรมการใช้ zSpace ขั้นเบื้องต้น 

 

ภายบรรยากาศมอบประกาศนียบัตร