บริษัท วรธันย์ เทคโนโลยี จำกัด ส่งพนักงานบริษัทไปอบรมงานและเยี่ยมชมงานที่ประเทศไต้หวัน

บริษัท วรธันย์ เทคโนโลยี จำกัด ส่งพนักงานบริษัทไปอบรมงานและเยี่ยมชมงานที่ประเทศไต้หวัน

บริษัท วรธันย์ เทคโนโลยี จำกัด ส่งพนักงานบริษัทไปอบรมงานและเยี่ยมชมงานที่ประเทศไต้หวัน

 

     

     

 

เมื่อวันที่ 7 – 9 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา บริษัท วรธันย์ เทคโนโลยี จำกัด ได้ส่งพนักงานทั้งหมด 4 คน ไปอบรมที่บริษัท AVer Information Inc. อีกทั้งยังได้ไปเยี่ยมชมโรงงานของบริษัท  AVer Information Inc.  ด้วย โดยหลังจากการอบรมและเยี่ยมชม บริษัท วรธันย์ เทคโนโลยีได้เข้าร่วมงาน Computex Teipei 2018 ณ ประเทศไต้หวันอีกด้วย ซึ่งภายในงาน Computex Teipei 2018 มีเทคโนโลยีที่น่าสนใจมากมาย