นำเสนอเทคโนโลยี zSpace ที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

นำเสนอเทคโนโลยี zSpace ที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

บริษัท วรธันย์ เทคโนโลยี จำกัด นำเสนอ เทคโนโลยี zSpace ที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา

            โดยคุณเควิน และ คุณเทียนฮุ่ย ได้ให้ความสำคัญกับการตลาดทางด้านเทคโนโลยีในเมืองไทยเป็นอย่างมาก จึงมีความยินดีที่ได้เข้าร่วมการนำเสนอ เทคโนโลยี zSpace ร่วมกับบริษัท วรธันย์ เทคโนโลยี จำกัด ที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยมีท่าน ผอ. พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบัน รวมทั้งคณาจารย์กว่า 50 คน ได้ให้ความสนใจและเข้าร่วมชมการนำเสนอในครั้งนี้ด้วย