การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44

บริษัท วรธันย์ เทคโนโลยี จำกัด ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 (วทท. 44) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 

ซึ่งสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 29 ถึง 31 ตุลาคม 2561 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเยือนแอนตาร์กติกา (ขั้วโลกใต้) ครบ 25 ปี และในโอกาสที่สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ก่อตั้งมาครบ 70 ปีโดยจัดภายใต้หัวข้อ "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในยุคพลิกผัน" มี อาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศ เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 800 คน มีผลงานวิจัยที่นำเสนอในครั้งนี้ 300 ผลงาน

ในงาน มีการจัดแสดงนิทรรศการงานวิจัย โครงงานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมต่าง ๆ จากภาครัฐและเอกชน อาทิ "เส้นทางวิจัยอาร์กติก-ขั้วโลกเหนือ และแอนตาร์กติก-ขั้วโลกใต้"  ร่วมไปถึงบูธของ บริษัท วรธันย์ เทคโนโลยี จำกัด ที่ได้นำเครื่อง zSpace ไปร่วมจัดแสดงด้วย ทั้งนี้ บริษัท วรธันย์ เทคโนโลยี ได้มีโอกาศจัด workshop เล็กๆในงานวันที่ 2 อีกด้วย (29 ตุลาคม 2561) ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

ต่อด้วยในช่วงเย็นได้มีการจัดงานเลี้ยง ภายในงานมีการแสดงโชว์และการจับรางวัล Lucky Draw จำนวน 4 รางวัล โดยทางบริษัท วรธันย์ เทคโนโลยี จำกัด ได้ มอบ AVer CC30 ให้เป็นรางวัลในครั้งนี้ด้วย ซื่ง นายสมชาย จันทร์ปวน กรรมการผู้จัดการบริษัท วรธันย์ เทคโนโลยี จำกัด ได้ให้เกียรติขึ้นมอบรางวัลให้กับผู้โชคดีอีกด้วย

ภาพบรรยากาศภายในงาน การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44