การประชุมวิชาการกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 ประจำปี 2562

การประชุมวิชาการกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ วันที่ 22-24 พฤษภาคม 2562 บริษัท วรธันย์ เทคโนโลยี จำกัด ได้เข้าร่วมงาน การประชุมวิชาการกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 ประจำปี 2562 โดยมีคณะกรรมการสมาคมกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทย (Anatomy Association of Thailand, AAT) และภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้ ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช รีสอร์ท สงขลา จังหวัดสงขลา 

ในครั้งนี้ทางคณะจัดงานได้รับเกียรติจากนักวิจัยต่างประเทศมาร่วมบรรยายพิเศษ อาทิ Prof. Tracey Wilkinson อาจารย์และนักวิจัยจาก Centre for Anatomy & Human Identification, School of Science & Engineering, University of Dundee ประเทศสกอตแลนด์ รวมถึง รองศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ กุมารสิทธิ์ อาจารย์และนักวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โดยทางบริษัท วรธันย์ เทคโนโลยี จำกัด ได้นำสินค้า zSpace  ไปร่วมจัดแสดงโชว์ด้วย และได้รับความสนใจจากคณะอาจารย์และนักวิชาการอย่างมาก

 

ภาพบรรยากาศภายในงาน