กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ กระทรวงศึกษาธิการ

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ กระทรวงศึกษาธิการ

ในวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา บริษัท วรธันย์ เทคโนโลยี จำกัด  ได้มีโอกาสเข้าร่วมออกบูธกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...

นำเสนอเทคโนโลยี zSpace ที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

นำเสนอเทคโนโลยี zSpace ที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

บริษัท วรธันย์ เทคโนโลยี จำกัด นำเสนอ เทคโนโลยี zSpace ที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา...

กิจกรรมแบ่งปันรอยยิ้มปีที่ 4  เพื่อเด็กด้อยโอกาส

กิจกรรมแบ่งปันรอยยิ้มปีที่ 4 เพื่อเด็กด้อยโอกาส

กิจกรรมแบ่งปันรอยยิ้มปีที่ 4  เพื่อเด็กด้อยโอกาส ณ มูลนิธิบ้านสร้างสรรค์เด็ก บริษัท วรธันย์ เทคโนโลยี จำกัด ได้ร่วมแบ่งปันรอยยิ้มและสิ่งดี ๆ...

EDUCA 2017  The 10th Annual Congress for Teacher Professional Development

EDUCA 2017 The 10th Annual Congress for Teacher Professional Development

EDUCA 2017  The 10th Annual Congress for Teacher Professional Development ในวันที่ 16-18 ตุลาคม 2560 บริษัท วรธันย์ เทคโนโลยี จำกัด...

งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในโรงเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 23

งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในโรงเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 23

Creative Learning for SMT Teachers 4.0 เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์เพื่อครูไทย 4.0 บริษัท วรธันย์ เทคโนโลยี จำกัด ได้มีโอกาสเข้าร่วมจัดบูธในงาน...

Worlddidac Asia 2017

Worlddidac Asia 2017

บริษัท วรธันย์ เทคโนโลยี จำกัด ได้เข้าร่วมงานแสดงอุปกรณ์ สื่อ และเทคโนโลยี สำหรับการศึกษาและการประชุมชั้นนำระดับโลก ในงาน Worlddidac Asia 2017 ณ...