Taiwan Trip 4 days 3 Nights visit Aver with WORATHAN Technology

Taiwan Trip 4 days 3 Nights visit Aver with WORATHAN Technology

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม  - 17 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัท วรธันย์ เทคโนโลยี จำกัด ได้จัดทริปไปทัวร์ประเทศไต้หวันและเยี่ยมชมบริษัท AVer Information...

Thailand Industrial Fair and Food Pack Fair 2019

Thailand Industrial Fair and Food Pack Fair 2019

เมื่อวันที่ 13 - 16 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา บริษัท วรธันย์ เทคโนโลยี จำกัด ได้เข้าร่วมออกบูธในงาน Thailand Industrial Fair and Food Pack Fair...

กิจกรรมแบ่งปันรอยยิ้มปีที่ 5  เพื่อเด็กด้อยโอกาส

กิจกรรมแบ่งปันรอยยิ้มปีที่ 5 เพื่อเด็กด้อยโอกาส

กิจกรรมแบ่งปันรอยยิ้มปีที่ 5  เพื่อเด็กด้อยโอกาส ณ มูลนิธิบ้านสร้างสรรค์เด็ก บริษัท วรธันย์ เทคโนโลยี จำกัด ได้ร่วมแบ่งปันรอยยิ้มและสิ่งดี ๆ...

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44

บริษัท วรธันย์ เทคโนโลยี จำกัด ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 (วทท. 44) ณ...

WORATHAN Outing 2018

WORATHAN Outing 2018

บริษัท วรธันย์ เทคโนโลยี จำกัด ได้จัดโครงการ อิ่มใจ .. ที่ได้ทำดี ในหัวข้อ อาสาร่วมใจเก็บขยะบนชายหาด  เมื่อวันที่ 21-23 ตุลาคม 2561 ที่่ผ่านมา...

iSMTEC 2018

iSMTEC 2018

เมื่อวันที่ 18 - 20 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา บริษัท วรธันย์ เทคโนโลยี จำกัด ได้เข้าร่วนงานประชุมวิชาการนานาชาติ The International Science, Mathematics...