พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กับ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยเขตกาญจนบุรี

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กับ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยเขตกาญจนบุรี ณ มหาวิทยาลัยมหิดล...

สื่อมวลชนเยี่ยมชมการใช้ zSpace ในการเรียนการสอนจริง

สื่อมวลชนเยี่ยมชมการใช้ zSpace ในการเรียนการสอนจริง

บริษัท วรธันย์ เทคโนโลยี จำกัด ร่วมกับ บริษัท เอ็ดดูเคชั่นแนลเทคโนโลยี (เอ็ด-เทค) จำกัด เชิญสื่ิอมวลชนเยี่ยมขมการใช้ zSpace ในการเรียนการสอนจริง ณ...

มอบประกาศนียบัตรให้คุณครูและนักเรียนโรงเรียนมีชัยพัฒนา

มอบประกาศนียบัตรให้คุณครูและนักเรียนโรงเรียนมีชัยพัฒนา

บริษัท วรธันย์ เทคโนโลยี จำกัด มีความยินดีอย่างยิ่งที่จะมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมการใช้ zSpace ขั้นเบื้องต้นที่ โรงเรียนมีชัยพัฒนา...

Korean Trip

Korean Trip

บริษัท วรธันย์ เทคโนโลยี จำกัด ได้จัดทริปไปทัวร์ประเทศเกาหลี สำหรับตัวแทนที่ทำยอดขายสินค้า AVer ได้ตามเป้าที่กำหนดไว้ในปี 2017 เมื่อวันที่ 28...

THE 2nd ENTANEER FAIR 2018

THE 2nd ENTANEER FAIR 2018

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา บริษัท วรธันย์ เทคโนโลยี จำกัด ได้นำผลิตภัณฑ์ zSpace แสดงโชว์ในงาน THE 2nd ENTANEER FAIR 2018 ณ...

Hypernology 2018 Rev-up your business! by PAKCHA House

Hypernology 2018 Rev-up your business! by PAKCHA House

WORATHAN Technology เข้าร่วมงาน Hypernology 2018 Rev-up your business!  วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ ระยอง...