กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กประจำปี 2560

กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กประจำปี 2560

WORATHAN Technology  ได้จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กประจำปี 2560 ณ มูลนิธิสร้างสรรค์เด็กบ้านครูหยุย รังสิตคลอง 3 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2560...

EDUCA 2017

EDUCA 2017

WORATHAN Technology ได้นำเทคโนโลยี AVer Smart Classroom และเครื่องสร้างเทคโนโลยีทางการศึกษา zSpace มาจัดแสดงในงาน EDUCA 2017 วันที่ 16 - 18 ตุลาคม...

งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในโรงเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 23

งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในโรงเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 23

WORATHAN Technology นำเครื่องสร้างเทคโนโลยีทางการศึกษา zSpace จัดแสดงในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในโรงเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 23...

Worlddidac Asia 2017

Worlddidac Asia 2017

WORATHAN Technology และ AVer Information Inc. ได้ร่วมแสดงเทคโนโลยี AVer Smart Classroom  ในงาน Worlddidac Asia 2017 วันที่ 10-12 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ณ...

WORATHAN Technology เข้าร่วมงาน Moving Forward for Next Gen of Datacenter

WORATHAN Technology เข้าร่วมงาน Moving Forward for Next Gen of Datacenter

WORATHAN Technology เข้าร่วมงาน Moving Forward for Next Gen of Datacenter  วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมฮิลตันพัทยา  เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม...

The 3rd International Summit Of China Vocational Education ที่เมืองเซินเจิ้น ประเทศจีน

The 3rd International Summit Of China Vocational Education ที่เมืองเซินเจิ้น...

WORATHAN Technology ได้เข้าร่วมงาน The 3rd International Summit Of China Vocational Education ระหว่าง 12-13 สิงหาคม 2560 ที่เมืองเซินเจิ้น...