WORATHAN Technology เข้าร่วมงาน Moving Forward for Next Gen of Datacenter

WORATHAN Technology เข้าร่วมงาน Moving Forward for Next Gen of Datacenter

WORATHAN Technology เข้าร่วมงาน Moving Forward for Next Gen of Datacenter  วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมฮิลตันพัทยา  เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม...

The 3rd International Summit Of China Vocational Education ที่เมืองเซินเจิ้น ประเทศจีน

The 3rd International Summit Of China Vocational Education ที่เมืองเซินเจิ้น...

WORATHAN Technology ได้เข้าร่วมงาน The 3rd International Summit Of China Vocational Education ระหว่าง 12-13 สิงหาคม 2560 ที่เมืองเซินเจิ้น...

AVer's VC520 ได้รับรางวัล INFOKOMPUTER Gold Award

AVer's VC520 ได้รับรางวัล INFOKOMPUTER Gold Award

AVer VC520 ให้คุณภาพวิดีโอและเสียงที่เหนือกว่า นำเสนอประสบการณ์การประชุมทางวิดีโอที่ง่ายดาย...

WORATHAN Technology และ SNIT Consulting เข้าร่วมงาน WUNCA ครั้งที่ 35

WORATHAN Technology และ SNIT Consulting เข้าร่วมงาน WUNCA ครั้งที่ 35

WORATHAN Technology และ SNIT Consulting เข้าร่วมงาน WUNCA ครั้งที่ 35  วันที่ 19-21 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี...

WORATHAN Technology ร่วมกับ Anthem Corporation จัดงานสัมมนา zSpace และ AVer : นวัตกรรมสำหรับห้องเรียน 4.0

WORATHAN Technology ร่วมกับ Anthem Corporation จัดงานสัมมนา zSpace และ AVer :...

นวัตกรรมสำหรับห้องเรียน 4.0 WORATHAN Technology ร่วมกับ Anthem Corporation          เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม ที่ผ่านมา WORATHAN Technology และ Anthem...

วรธันย์ เทคโนโลยีและนิวซีโน่(ประเทศไทย) เข้าร่วมงานเภสัชศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2560 ที่คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วรธันย์ เทคโนโลยีและนิวซีโน่(ประเทศไทย) เข้าร่วมงานเภสัชศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ...

โครงการประชุมวิชาการ เภสัชศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2560   วรธันย์ เทคโนโลยีและนิวซีโน่(ประเทศไทย) เข้าร่วมงานเภสัชศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ประจำปี...